Tworzenie nowoczesnych serwisów internetowych jest wyzwaniem, które wymaga zintegrowanego podejścia do tworzenia backendu oraz frontendu. Tradycyjnie, projektanci webowi i programiści mieli tendencję do oddzielania tych dwóch aspektów, wykorzystując różne narzędzia i technologie, takie jak React czy Vue dla frontendu oraz Django, Laravel czy Symfony dla backendu. Od niedawna jest jednak alternatywa, która znacząco upraszcza ten proces. Nazywa się Symfony UX.

Symfony UX to biblioteka komponentów, które pozwalają na bardziej zintegrowane i wydajne podejście do tworzenia serwisów internetowych. Komponenty umożliwiają płynne włączenie narzędzi JavaScript do aplikacji. Na przykład żeby wygenerować wykres można wykorzystać UX Chart.js, a cały JavaScript zostanie obsłużony automatycznie. Za pomocą komponentów można szybko stworzyć komunikator, inteligentny formularz lub zaimplementować aktualizację strony w czasie rzeczywistym bez konieczności przeładowywania. W tle, pakiety UX korzystają z biblioteki Stimulus, służącej do wiązania funkcjonalności JavaScript z elementami na stronie internetowej.

Dzięki zastosowaniu biblioteki unikamy zbędnych zapytań do serwera i zyskujemy wydajniejsze ładowanie strony. Komponenty te pozwalają na renderowanie treści po stronie klienta, co oznacza, że nie trzeba odświeżać całej strony, aby zobaczyć zmiany. Przyspiesza to interakcje z użytkownikiem oraz poprawia wydajność serwisu.

Mniejszy zespół programistów

Zamiast zatrudnienia dwóch zespołów projektantów i developerów oddzielnie dla frontendu i backendu wystarczy teraz jeden zespół korzystający ze wspólnej technologii. Ma to niebagatelny wpływ na redukcję kosztów. Zaleta tego rozwiązania jest szczególnie widoczna w przypadku mniejszych agencji, które są często bardziej elastyczne i łatwiej zarządzalne niż większe organizacje. Co za tym idzie - mogą efektywniej dostosowywać się do potrzeb klienta i reagować na zmiany w trakcie projektu.

Łatwość implementacji

Komponenty UX są proste w użyciu, zwłaszcza dla deweloperów, którzy już pracują z Symfony, ponieważ są jego częścią. Dzięki temu programiści mogą korzystać z istniejącej wiedzy i doświadczenia, bez potrzeby nauki dodatkowych technologii frontendowych. To oszczędza czas i pozwala na bardziej efektywną pracę.

Komponenty wielokrotnego użycia

Możliwe jest tworzenie wielokrotnie używanych komponentów, które można łatwo implementować w różnych miejscach serwisu internetowego, co wpływa na zwiększenie efektywności pracy programistów oraz ułatwia tworzenie spójnych rozwiązań w całym projekcie.

Dodatkowo proces aktualizacji serwisu jest mniej czasochłonny oraz wymaga mniejszego zaangażowania środków.

Uznana technologia

Narzędzie jest rozwijane i wspierane przez społeczność Symfony, co oznacza, że można liczyć na regularne aktualizacje i wsparcie. Ponadto, projektanci frontendowi i programiści backendowi pracują na jednej platformie, co znacząco przyspiesza proces tworzenia serwisu internetowego.

Również dzięki popularności Symfony oraz samego PHP klient nie jest zdany na jednego wykonawcę, ponieważ czas uczenia się nowych programistów jest krótszy.

Podsumowując, Symfony UX oferuje wiele korzyści, z których najwazniejsze to przyspieszenie procesu tworzenia aplikacji www oraz redukcja kosztów w porównaniu z oddzielnymi rozwiązaniami frontendowymi i backendowymi. Brak konieczności zatrudniania dużego zespołu, łatwość implementacji oraz aktualizacji to czynniki, które sprawiają, że mniejsze agencje oraz freelancerzy mogą pracować szybciej i efektywniej przy tworzeniu nowoczesnych serwisów internetowych.